Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

GDJnytt Skicka sidan
Skrivet av KGB   
2010-04-23 18:44
     
GDJnytt(ISSN 1104-4993)   
 

är föreningens medlemstidning. Som ingår i medlemsavgiften för föreningens medlemmar som erlagt innevarande års medlemsavgift. Tidningen utkommer med fyra nummer per kalenderår.

     

Huvudinriktningen för tidningens innehåll är att berätta om museiföreningens verksamhet förr och nu. Också om det historiska GDJ.  Samt artiklar med varierande innehåll. Det sammanhållande för inne-hållet i tidningen är, järnväg.

 
För insänt, men ej beställt material, ansvaras ej.   
 
Prenumerationspriser för ej medlemmar:   
- Privatpersoner100:- per år   
- Företag, föreningar, organisationer150:- per år   
- Lösnummer30:- per tidning   
     

Ovanstående priser, inkl. moms, gäller när du prenumererar direkt av föreningen. Lämpligt belopp betalas in på föreningens Plusgirokonto 68 55 03-5.

     

Uppge att det är prenumeration av GDJ-nytt samt för vilket kalenderår prenumerationen avser att börja. Vid förnyelse av prenumeration för kommande år, sker detta mot faktura.

     
För offentligt förvaltning som vill prenumerera. Vänligen kontakta:  
BTJ Sverige AB,    
Prenumerationsservice,    
221 82 LUND    
Telefon: 046-18 01 90    
 
Redaktör GDJ-nytt:    
Vakant fr.o.m. nummer 1 för 2013.  
 
Utgivningsplan 2012ManusstoppUtkommer normalt tredje vardagen efter det att den postats.
Nummer 1                       Postad 2012-02-27       
Nummer 2                       Postad 2012-05-31   
Nummer 3                       Postad 2012-09-07   
Nummer 4Postad 2013-01-11   
 
Tidningen trycks av Tierps tryckeri, Tierp.   
     
Senast uppdaterad 2013-01-11 16:50
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack