Köp av ånglok J 1338

Museiförening Gefle-Dala Jernväg har nu, november 2013 köpt ångloket J 1338 av Gösta Lissola. Loket har funnits i Falun i många år och har på senare tid renoverats. Ett gott tillskott i föreningens fordonssamling och loket kommer närmast att tjänstgöra vid kommande körning vid 1:a advent.