Ånglok J 1338

Museiförening Gefle-Dala Jernväg köpte i  november 2013 ångloket J 1338 av Gösta Lissola. Loket har funnits i Falun i många år och har renoverats, bl.a byte av småtuber. Dock fick loket läckage i stortuberna under 2016 och är avställt tillsvidare.