Historia om Gefle-Dala Jernväg

Gefle-Dala Jernväg byggdes 1855 – 1859 mellan Gävle och Falun. Den öppnades för allmän trafik 1859 och var Sveriges först fullbordade längre järnväg. Järnvägen byggdes för att knyta ihop Falun och järnbruken i Gästrikland med Gävle. De två personer som tog mest initiativ till bygget av järnvägen var Göran Fredrik Göransson och Per Murén. Bergslagernas Järnvägar och Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar ingick 1908 ett samarbete. Samarbetet utvecklades senare till den så kallade Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle, GDG. 1918 inkluderades dotterbolagen FRMJ och FVJ i organisationen, och namnet ändrades då till Gävle-Dala Järnvägar. Banan elektrifierades 1943.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply