Bli medlem

Vi välkomnar dig som medlem i föreningen

Som medlem kan man vara såväl passiv som aktiv.

Vår huvudmålsättning är att för framtiden bevara, renovera och levandegöra såväl historisk som kulturellt intressant järnvägsmateriel inom Bergslagsregionen men även i särskilda fall utanför regionen.

Föreningen verkar även för att kunna företaga resor med järnvägsmaterielen för medlemmar, allmänheten och på beställning samt att samarbeta med likartade föreningar.

Vår trafik omfattar tåg dragna av ånglok, ellok, eller diesellok. Vår trafik publiceras på föreningens hemsida, i medlemstidningen GDJ-nytt och genom annonsering.

Medlemsavgiften erläggs till föreningens Plusgiro enligt nedan. Medlemskapet avser kalenderår.

Frågor rörande medlemskap skickas på e-post till föreningens medlemsregistrator. Se uppgift under rubriken Styrelse.

Ett medlemskap kan erhållas när som helst under kalenderåret.

Medlemsavgifter 2017
Fullbetalande medlem 300:-
Pensionär 200:-
Familjemedlem 50:- Boendes på samma adress som fullt betalande medlem eller pensionärsmedlem
Ungdomsmedlem, Upp till 18 år. 100:-

 

Medlem  blir  man  enklast  genom  att  betala  in  lämpligt  belopp  på  föreningens Plusgirokonto 68 55 03-5Glöm  inte att  uppge  namn,  adress,  födelsetid (åååå-mm-dd), samt  att  det  avser medlemsavgift  2017. Och om möjligt din e-post adress. Betalar du via eget konto på din banks Internetkontor, syns din adress automatiskt.

Som medlem får man:

– Träffa många människor

– Speciella resor reserverat för medlemmar

– Information om verksamheten

– För trafiktjänstgöring gäller särskilda regler

– Engagera sig i olika projekt inom förening och järnvägsförvaltning

För dig som vill vara aktiv medlem:

– Verkstadsarbete i Falun med renovering av bl.a. lok och vagnar

– Fastighetsskötsel av våra lokstall och andra byggnader- Marknadsföring av järnvägen och dess verksamheter

– För vistelse i spår gäller särskilda regler

– Arbete i trafiken i och omkring våra tåg

– Arbete i järnvägskaféet i Grycksbo

Man får vara aktiv inom olika områden, och byta när det passar. Man kan lägga ned mycket tid, eller mindre med tid med att vara aktiv, det avgör man själv.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply