Föreningen

Allmänt

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg är en ideell förening som bildades 1974 med säte i lokstallen vid Falun C. Föreningens målsättning är att bevara och levandegöra historiskt intressanta fordon och järnvägs-material från företrädesvis Dalarna och förfogar över åtta ånglok, två ellok, fyra stora diesellok, tre mindre växellok och en rälsbuss. Det finns fem personvagnar, en kafévagn, en restaurangvagn, en sovvagn, en ångfinka och en riktig raritet, GDJ:s inspektionsvagn Bo 50, byggd 1900 – en av de få kvarvarande inspektions-vagnar som finns kvar i Sverige. Föreningen har även ett tjugotal godsvagnar. Med något enstaka undantag äger föreningen sina egna fordon. Flera av fordonen har byggts av Vagn & Maskinfabriken i Falun. Fyra av de åtta ångloken är tillverkade vid V&M i Falun till exempel, två till och med är levererade efter varandra vilket är unikt för bevarade av järnvägsfordon i Sverige. För de andra fordonen gäller att de i de flesta fall tidigare har tillhört privatjärnvägarna i Dalarna eller har använts flitigt inom landskapet. För de andra fordonen gäller att de i de flesta fall tidigare har tillhört privatjärnvägarna i Dalarna eller har använts flitigt inom landskapet. Förutom järnvägsfordon så äger museiföreningen de två lokstallen i Falun, magasinet i Bergsgården och stationshuset i Grycksbo.

Vid frågor om resor för allmänheten eller beställningskörning, pris etc kontakta Trafikchefen eller ordförande alternativt e-brev till mfgdj@telia.com

Lokstallen i Falun

Sedan 2011 äger museiföreningen de två lokstallen i Falun. Det ena, GDJ-lokstallet inrymmer de lok som används i trafik samt personalutrymmen och verkstad. Det andra lokstallet, BJ-lokstallet inrymmer museum, smedja, förråd och mötesrum. En del av lokstallet hyrs ut.

Vid övertagandet var främst taken på båda lokstallen i dåligt skick. Av stora insatser egna medel har taken renoverats efter övertagandet. Förbättring av yttre miljön likväl som inre renoveringar pågår allt jämnt.

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply