Renovering av ånglok SDJ H3 17

Södra Dalarnas Jernvägs (SDJ) snälltågsånglok, ångloket littera H3 nr 17 (vid SJ littera A6 1801) finns sedan 1975 bevarat i Falun av Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg. Loket som byggdes 1929 av Vagn- och Maskinfabriken i Falun, är den enda bevarade ångloket från SDJ. Loket har använts i föreningens utflyktståg under årens lopp, men stått avställt sedan 1987 på grund av tubläckor i ångpannan.

Tanken är att sätta ångloket i körbartskick igen med målsättning att loket ska vara i drift 2019. Nu pågår insamling av medel för att kunna genomföra tubbyte och andra behövliga åtgärder.

Vill man bidra ekonomiskt så kan man sätta in det på föreningens Plusgirokonto 68 55 03-5 och märka det med SDJ H3 17.

Tackar på förhand för ert bidrag.