Hänt hos MfGDJ!

Det händer nåt hela tiden, smått som stort hos MfGDJ! Här följer kortfattat vad som har hänt.

2015-11-07:

Upprustning av ena spåret bakom BJ-lokstallet fortsatte i helgen och det börjar likna ett spår igen. Tidigare borttagning av räler sedan urgrävning av “jord” och borttagningen av gamla slipers, vartfall resterna av dessa, helgen innan gjorde nu slipersutläggning och åter fastsättning av räler enkel. Återstår sedan att åtgärda “bredspåret” i vägövergången och där bortom så pass att det blir farbart innan vintern.

20151107_134520 584x438

Annat jobb som gjordes denna dag var nedtagning av träd bakom GDJ-lokstallet mot Norslunds kyrkogård. Dels för att bereda plats åt stängsel samt gallra ur så kullen med vattencistern blir synlig. Helt enkelt en uppsnyggning av området mot kyrkogården.

20151107_112253 584x438

2015-10-24:

Renovering av stora vändskivan fortlöper! Bytet av trävirket har avancerat så pass att det börjar se nästan färdigt ut.

20151024_160739 584x438

20151024_183606 584x438

Ka 692 eldas på inför återresan till Gävle den 25 oktober.

20151024_160907 584x438

2015-10-17:

Föreningsmöte i BJ-lokstallet, lokal Rotundan med bl.a val av andre revisor och en hel del information om framtid och nutid.