Renovering av ånglok SDJ H3 17

Snälltågsångloket littera H3 nr 17 (SJ littera A6 1801) avses sättas i trafik igen!

Se mer under Fordon.