Posts by: axelssonb

Medlemsmöte 26 november kl. 13.00

Medlemmar i MfGDJ kallas härmed till föreningsmöte i lokstallarna i Falun 2017-11-26 kl.13.00. Info om status i…

Renovering av ånglok SDJ H3 17

Snälltågsångloket littera H3 nr 17 (SJ littera A6 1801) avses sättas i trafik igen! Se mer under Fordon….